Polski Związek Wędkarski

Roczniki Naukowe PZW

Powiadom znajomego:

Polski Związek Wędkarski jest promotorem wędkarstwa proekologicznego, uznającego nadrzędność ochrony środowiska nad działalnością gospodarczo-komercyjną. W swojej działalności ma wsparcie nauki, współpracuje z większością ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni w Polsce wykonującymi badania na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wędkarskiej i rybackiej.

Tematyka badawcza obejmuje :

 • prace ichtiofaunistyczne, monitoring ichtiofauny rzek,
 • badania wędrówek ryb, obserwacje przepławek, hydroelektrowni i spiętrzeń pod kątem ich wpływu na produkcję ryb w rzekach,
 • opracowanie biotechniki rozrodu ryb,
 • badania czynników wpływających na efektywność zarybiania,
 • ocenę presji wędkarskiej,
 • biologę gatunków ryb cennych i zanikających.

Polski Związek Wędkarski inspiruje i finansuje prace naukowe, które umożliwiają nie tylko określenie aktualnego stanu ryb w większości rzek Polski, ale także wskazują na możliwość jego poprawy w makroskali i skali lokalnej poprzez zmianę struktury zarybień. Pozwala to na przywrócenie gatunkowej różnorodności ichtiofauny w rzekach oraz przywracanie możliwości powrotu ryb wędrownych (certa, łosoś).

Polski Związek Wędkarski od roku 1988 jest wydawcą Roczników Naukowych, czasopisma zawierającego publikacje z badań.

Dotychczas wydano 26 Tomów i 1 Suplement.

Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego zawierają oryginalne, nigdy dotychczas nie publikowane prace naukowo–badawcze o tematyce użytecznej dla wędkarstwa, racjonalnej gospodarki zasobami ryb i ochrony przyrody. Tematyka publikowanych prac dotyczy przede wszystkim:

 • inwentaryzacji rybostanów i produktywności wód oraz wpływu czynników środowiskowych na stan ichtiofauny,
 • opracowania biotechniki rozrodu ryb i podchowu rodzimych gatunków zagrożonych,
 • efektywności zarybiania,
 • presji wędkarskiej,
 • biologii ryb ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i zanikających.