Polski Związek Wędkarski

TOM 31, Warszawa 2018 r.

Powiadom znajomego:

Treść / Contents

1. Aneta Bylak. Wpływ niskich barier na ichtiofaunę - przykłady z potoków karpackich.

Aneta Bylak. Effects of small barriers on the ichthyofauna - examples from the carpathian streams. 

2. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Dariusz Płąchocki, Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski. Czy tama we Włocławku nadal wpływa na ichtiofaunę dolnej Wisły? - Niektóre dane ichtiologiczne i środowiskowe.
Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Dariusz Płąchocki, Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski. Is the dam at Włocławek still affecting the fish fauna of the Vistula River? - Some of ichthyological and environmental data.

3. Piotr Dębowski. Migracja certy, Vimba vimba (L.), przepławką na stopniu wodnym we Włocławku na Wiśle.
 Piotr Dębowski. Passage of vimba, Vimba vimba (L.), through the fish pass on the Włocławek dam, Vistula.

4. Łukasz Cieślik, Robert Czerniawski. Ichtiofauna rzeki Postomii.
Łukasz Cieślik, Robert Czerniawski. Fish fauna of the River Postomia.

5. Tadeusz Penczak. Przykład szybkiej odbudowy rybostanu Bzury po przerwaniu uwalniania do niej toksycznych scieków przemysłowych.
Tadeusz Penczak. Example of quick reconstruction fish fauna of the Bzura River after interruption of release of industrial toxic sewer water.


Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviwers of papers submitted to the issue

 

1. Piotr Frankiewicz
2. Łukasz Głowacki
3. Małgorzata Dukowska
4. Lidia Marszał
5. Tadeusz Penczak
6. Mirosław Przybylski
7. Mariusz Trzydel


Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

Pliki do pobrania

 • Microsoft Word - 01-do druk.doc

  • 2.36 MB
 • Microsoft Word - 02.doc

  • 4.48 MB
 • Microsoft Word - 03-do druk.doc

  • 1.66 MB
 • Microsoft Word - 04.doc

  • 0.96 MB
 • Microsoft Word - 05 - do druk.doc

  • 0.37 MB