Polski Związek Wędkarski

TOM 30, Warszawa 2017 r.

Powiadom znajomego:

Treść / Contents

1. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Jacek Morzuch, Michał Skóra. Tarliska łososia, Salmo salar L., w dorzeczu Słupi
Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Jacek Morzuch, Michał Skóra. Spawning grounds of Atlantic salmon, Salmo salar L., in the Słupia River system

2. Joanna Grabowska, Małgorzata Janicka, Natalia Szydłowska, Bartłomiej Wocheń, Dagmara Błońska, Grzegorz Zięba. Ichtiofauna Skrwy Lewej i Osetnicy
Joanna Grabowska, Małgorzata Janicka, Natalia Szydłowska, Bartłomiej Wocheń, Dagmara Błońska, Grzegorz Zięba. Fish fauna of the Skrwa Lewa and Osetnica Rivers

3. Katarzyna Stańczak, Robert Stabiński, Jarosław Król, Piotr Hliwa. Znakowanie narybku wegorza europejskiego (Anguilla anguilla L.) z zastosowaniem paszy komercyjnej jako nośnika fluorochromów
Katarzyna Stańczak, Robert Stabiński, Jarosław Król, Piotr Hliwa. The marking of European eel (Anguilla anguilla L.) fry using a commercial feed as a vector of fluorochromes

4. Szymon Tybulczuk, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Bartosz Janic, Dariusz Pietraszewski, Dagmara Błońska, Grzegorz Zięba, Mariusz Trzydel, Tadeusz Penczak. Ichtiofauna systemy rzecznego Gwdy (2013-2015)
Szymon Tybulczuk, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Bartosz Janic, Dariusz Pietraszewski, Dagmara Błońska, Grzegorz Zięba, Mariusz Trzydel, Tadeusz Penczak. Fish Fauna of the Gwda River system (2013-2015)

5. Janusz Ligięza, Mikołaj Adamczyk, Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski. Monitoring ryglowej przepławki dla ryb i optymalizacja jej funkcjonowania
Janusz Ligięza, Mikołaj Adamczyk, Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski. Monitoring and optimization of the functioning of a step-pool fishpass channel

6. Robert Czerniawski. Potencjalne możliwości wykorzystania zooplanktonu z wód rzeki Płoni do podchowu wylęgu ryb i narybku
Robert Czerniawski. The potential possibilities of using zooplankton from the Płonia River for the rearing of fish larvae and fry

7. Stanisław Cios. Informacje historyczne dotyczące głównych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Sanu
Stanisław Cios. Historical information on the main fish species in the River San drainage area


Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviwers of papers submitted to the issue

 

1. Łukasz Głowacki
2. Grzegorz Radtke
3. Jan Błachuta
4. Ryszard Bartel
5. Robert Czerniawski
6. Małgorzata Dukowska
7. Maria Grzybkowska
8. Dariusz Pietraszewski
9. Mirosław Przybylski
10. Kacper Pyrzanowski
11. Wiesław Wiśniewolski
12. Andrzej Witkowski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

Pliki do pobrania