Polski Związek Wędkarski

Kontakt i Redakcja RN / Address and Editorial Staff

Powiadom znajomego:

Adres Redakcji / Address of the Editorial Board:

 

Polski Związek Wędkarski - Zarząd Główny

Roczniki Naukowe PZW

ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

 

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: Łukasz Głowacki

                                              e-mail: lukasz.b.glowacki@gmail.com

 

Sekretarz Redakcji / Managing Editor:

Marcin Mizieliński
e-mail: kiw@zgpzw.pl

 

Kolegium Redakcyjne / Editorial Board:

 

Konrad Dabrowski (The Ohio State University, USA)
Jozsa Vilmos (HAKI, Hungary)
Ken O'Hara (SNIFFER, Scotland, UK)

Piotr Dębowski, Artur Furdyna, Tomasz Heese, Mirosław Przybylski, Iwona Psuty, Jacek Rechulicz, Adam Tański, Bogdan Wziątek

 

Redakcja techniczna, skład i łamanie / Technical Editor and Word processing:

Polski Związek Wędkarski