Polski Związek Wędkarski

Jubileuszowy 30 Tom Roczników Naukowych Polskiego Związku Wędkarskiego

Powiadom znajomego:

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy Wam 30., jubileuszowy tom Roczników Naukowych Polskiego Związku Wędkarskiego. Wydawnictwo, którego historia sięga lat 80. ubiegłego stulecia powstało z inicjatywy ówczesnego Zarządu Głównego oraz przedstawicieli środowisk naukowych skupionych wokół działań prowadzonych przez Polski Związek Wędkarski. Odczuwano bowiem brak forum, na którym można byłoby publikować prace naukowe dotyczące wędkarstwa i tematyki z nim związanej. Pierwszy tom (rocznik) wydano w roku 1988, a kolejne bez żadnej przerwy; aż do obecnego. Na przestrzeni trzydziestu lat ukazywania się, Roczniki zmieniały swój charakter, by w końcu stać się profesjonalnym wydawnictwem dzięki zastosowaniu rozbudowanych, szczegółowych i jednolitych kryteriów oceny każdego złożonego maszynopisu. Spełniając kryteria tzw. otwartego dostępu, wprowadzono także, poza wersją drukowaną, publikowanie wszystkich artykułów w Internecie.

Głównymi adresatami prac publikowanych w Rocznikach są pracownicy okręgów PZW, a wiedza przedstawiona w czasopiśmie ma im pomagać w prowadzeniu racjonalnej gospodarki wędkarskiej, np. w określaniu miejsc, gatunków i sposobów przeprowadzania zarybień, w zarządzaniu wodami dostępnymi dla wędkarzy, przy organizacji zawodów wędkarskich, itp. Kolejną grupę odbiorców stanowią oczywiście sami ichtiolodzy pracujący w polskich jednostkach naukowych. Można przypuszczać, że RN PZW mogą być cennym źródłem wiedzy także dla urzędników państwowych odpowiedzialnych za podejmowanie działań społeczno-gospodarczych w dziedzinie ochrony środowiska, czy gospodarki przestrzennej, takich jak regionalne i centralne inspektoraty i zarządy ochrony środowiska, pracownicy Ministerstwa Środowiska i ministerstw pokrewnych, oraz fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Już w pierwszych latach istnienia ukształtował się profil tematyczny publikowanych artykułów i pozostał w zasadzie niezmieniony do dziś. Roczniki z roku na rok zdobywały sobie coraz większe uznanie również w klasyfikacji czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich wartość naukowa rosła wraz z upływem lat, osiągając sześć punktów w roku 2015 i ten wysoki poziom utrzymując do chwili obecnej. Przyczynia się do tego nie tylko poziom publikacji, ale również np. ich kodowanie przy pomocy numeru DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). Dzięki temu rozwiązaniu nasz (czytaj PZW) dorobek publikacyjny stał się łatwo dostępny dla szerokiego grona odbiorców na całym świecie.

 Zespół Redakcyjny