Polski Związek Wędkarski

Użytkownik Wędkarski 2016

Powiadom znajomego:

UŻYTKOWNIK WĘDKARSKI 2016 - Rola gospodarki wędkarskiej na wodach PZW w świetle zasad zrównoważonego rozwoju

SPIS TREŚCI

1. Ryszard Bartel, Joanna Grudniewska, Rafał Pender, Łukasz Podkański. Polskie połowy łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta) oraz zmiany patologiczne u tarlaków tych gatunków

2. Maciej Brudziński. Porównanie struktury zarybień dokonywanych przez okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego

3. Tomasz Czerwiński. Odłowy rybackie i wędkarskie – porównanie wyników jakościowych i ilościowych

4. Tomasz Czerwiński. Porównanie modelu prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej i wędkarskiej

5. Joanna Grudniewska. Dobra praktyka rybacka – aspekty praktyczne i prawne dotyczące prowadzenia ośrodków hodowlanych

6. Piotr Hliwa, Maciej Błażejewski. Zagrożenia związane z obecnością obcych inwazyjnych gatunków ryb w wodach otwartych w kontekście regulacji prawnych dla wędkarzy

7. Zbigniew Kaczkowski. Wykorzystanie statusu prawnego chronionych gatunków ryb do ograniczania negatywnych oddziaływań wywieranych przez inwestycje hydrotechniczne na ichtiofaunę w obwodach rybackich

8. Andrzej Kapusta, Tomasz Kajetan Czarkowski, Elżbieta Bogacka-Kapusta. Rekomendacje związane z wybranymi problemami gospodarowania zasobami ichtiofauny wód śródlądowych w Polsce, z uwzględnieniem połowów rekreacyjnych

9. Tomasz Kiedryński. Obwody rybackie – dostęp do wód, koszty utrzymania urządzeń wodnych, utrzymanie porządku nad wodami, budowa pomostów wędkarskich

10. Maciej Mickiewicz. Praktyczne aspekty opracowywania operatów rybackich ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zarybień

11. Anna Stróżyk-Kowalska. Utrudnienia związane ze zmianami statusu wód oraz z ich własnością

12. Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś, Bożena Szczepkowska. Wykorzystanie materiału zarybieniowego produkowanego w systemach recyrkulacyjnych do zarybień

13. Adam Tański, Rafał Pender. Czy i jak powinniśmy edukować wędkarzy

14. Wiesław Wiśniewolski. Racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska w ekosystemach rzecznych

15. Arkadiusz Wołos, Marek Trella. Obowiązkowa rejestracja połowów wędkarskich – poziom wiarygodności danych i ich użyteczność w określaniu stanu zasobów ryb

 

Pliki do pobrania

 • 23100-pliki-bartel-pop-11.pdf

  • 1.97 MB
 • 23100-pliki-brudzinski-pop.pdf

  • 2.08 MB
 • 23100-pliki-czerwinski-odlow-pop1.pdf

  • 0.51 MB
 • 23100-pliki-czerwinski-porownanie-pop-1.pdf

  • 0.50 MB
 • 23100-pliki-grudniewska-pop-1.pdf

  • 0.52 MB
 • 23100-pliki-hliwablazejewski-pop-1.pdf

  • 0.49 MB
 • 23100-pliki-kaczkowski-pop-1.pdf

  • 0.91 MB
 • 23100-pliki-kapusta-i-in-pop-11.pdf

  • 0.57 MB
 • 23100-pliki-kiedrynski-pop-1.pdf

  • 0.47 MB
 • 23100-pliki-mickiewicz-pop-1.pdf

  • 0.51 MB
 • 23100-pliki-strozykkowalska-pop-1.pdf

  • 0.49 MB
 • 23100-pliki-szczepkowski-i-inni-pop-1.pdf

  • 1.58 MB
 • 23100-pliki-tanskipender-pop-1.pdf

  • 2.32 MB
 • 23100-pliki-wisniewolski-pop-1.pdf

  • 0.51 MB
 • 23100-pliki-wolostrella-pop-11.pdf

  • 1.02 MB