Polski Związek Wędkarski

Uchwały ZG PZW w kadencji 2022-26

Powiadom znajomego:

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27.04.2022 r.:

 • nr 1/IV/2022 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW
 • nr 2/IV/2022 w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 3/IV/2022 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2022-2026
 • nr 4/IV/2022 w sprawie: powołania Rzecznika prasowego Zarządu Głównego PZW
 • nr 5/IV/2022 w sprawie: upoważnienia do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • nr 6/IV/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Głównej Księgowej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 7/IV/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora i Głównej Księgowej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 8/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na I półrocze 2022 r.
 • nr 9/IV/2022 w sprawie: zabezpieczenia kompleksowej obsługi prawnej Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 10/IV/2022 w sprawie: uczestnictwa Delegacji PZW w Kongresie CIPS Acapulco/Meksyk 2022
 • nr 11/IV/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spławikowym weteranów – Węgry 2022
 • nr 12/IV/2022 w sprawie: zwolnienia z opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb zawodników startujących w I spinningowych zawodach Grand Prix Polski Teamów

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 czerwca 2022 r.:

 • nr 13/VI/2022 w sprawie: rozpatrzenia i zajęcia stanowiska w przedmiocie protestów złożonych w sprawie XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 14/VI/2022 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2022-2026
 • nr 15/VI/2022 w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 16/VI/2022 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 17/VI/2022 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 18/VI/2022 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 19/VI/2022 w sprawie: kreowania wizerunku Polskiego Związku Wędkarskiego w mediach
 • nr 20/VI/2022 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na II półrocze 2022 r.
 • nr 21/VI/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 22/VI/2022 w sprawie: elektronicznej publikacji uchwał Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 23/VI/2022 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 44/X/2021 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 października 2021 r.
 • nr 24/VI/2022 w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego  Związku Wędkarskiego
 • nr 25/VI/2022 w sprawie: ustanowienia Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach pełnomocnikiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie działalności statutowej GR PZW w Suwałkach.
 • nr 26/VI/2022 w sprawie: pełnomocnictwa bankowego dla Dyrektora Naczelnego i Głównego Księgowego Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach
 • nr 27/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr /00019770/5 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu na podstawie umowy darowizny
 • nr 28/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1R/00005680/3 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach na podstawie umowy darowizny
 • nr 29/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr JG1B/00031979/9, stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy
 • nr 30/VI/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr KO1B/00000339/0 stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
 • nr 31/VI/2022 w sprawie: Regulaminu Premiowania Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 32/VI/2022 w sprawie: obniżenia czynszu za lipiec i sierpień 2022r. najemcy lokalu użytkowego w budynku „Dom Wędkarza” w Warszawie przy ulicy Twardej 42
 • nr 33/VI/2022 w sprawie: ustalenia  wysokości opłat za wynajem  pomieszczeń  w budynku  „ Dom Wędkarza”  w Warszawie przy ulicy Twardej 42
 • nr 34/VI/2022 w sprawie: odstąpienia od organizacji mistrzostw świata w wędkarstwie spinningowym z łódek w Orzyszu w 2022 roku
 • nr 35/VI/2022 w sprawie: zmiany składu kadr PZW na 2022 rok w dyscyplinie spławikowej kobiet i dyscyplinie surfactingowej
 • nr 36/VI/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na mistrzostwa świata w wędkarstwie spławikowym U15, U20, U25 Słowenia 2022
 • nr 37/VI/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na mistrzostwa świata w wędkarstwie spławikowym seniorów, Chorwacja 2022
 • nr 38/VI/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na mistrzostwa świata w wędkarstwie spławikowym kobiet, Francja 2022
 • nr 39/VI/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na mistrzostwa świata w wędkarstwie rzutowym mężczyzn i kobiet, Estonia 2022
 • nr 40/VI/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na mistrzostwa świata w wędkarstwie rzutowym juniorów i juniorek, Węgry 2022
 • nr 41/VI/2022 w sprawie: organizacji w Polsce klubowych mistrzostw świata w wędkarstwie spławikowym w 2023 roku
 • nr 42/VI/2022 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
 • nr 43/VI/2022 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białymstoku, Bielsku-Białej, Chełmie, Częstochowie, Koszalinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Tarnowie i Toruniu
 • nr 44/VI/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
 • nr 45/VII/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr KO1B/00000339/0 stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 września 2022 r.:

 • nr 46/IX/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 47/IX/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia zarządzeń Prezesa Zarządu Głównego PZW
 • nr 48/IX/2022 w sprawie: zmiany w Regulaminie nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
 • nr 49/IX/2022 w sprawie: cofnięcia rekomendacji Polskiego Związku Wędkarskiego w ICSF dla Waldemara Kamana
 • nr 50/IX/2022 w sprawie: wydania wytycznych dotyczących monitorowania wód użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
 • nr 51/IX/2022 w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
 • nr 52/IX/2022 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.
 • nr 53/IX/2022 w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2023 r.
 • nr 54/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr GD1I/00033240/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na podstawie umowy darowizny
 • nr 55/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr EL1E/00029324/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na podstawie umowy darowizny
 • nr 56/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księgach wieczystych nr GD1I/00027855/8 i GD1I/00028683/8 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na podstawie umowy darowizny
 • nr 57/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr GD1M/00023910/8 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na podstawie umowy darowizny
 • nr 58/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr PO1M/00031653/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu na podstawie umowy darowizny
 • nr 59/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr PO1F/00024312/8 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu na podstawie umowy darowizny
 • nr 60/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00024979/1 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny
 • nr 61/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00024978/4 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny
 • nr 62/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00043092/8 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny
 • nr 63/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00034933/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny
 • nr 64/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr SI1M/00005119/7, stanowiącej mienie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
 • nr 65/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr SI1M/00005120/7, stanowiącej mienie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
 • nr 66/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej BY1B/00033172/3 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie umowy darowizny
 • nr 67/IX/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00094643/8, stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu
 • nr 68/IX/2022 w sprawie: udzielenia Zarządowi Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie pełnomocnictwa do działań w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej
 • nr 69/IX/2022 w sprawie: zmiany składu reprezentacji PZW na mistrzostwa świata w dyscyplinie feederowej, Belgia 2022
 • nr 70/IX//2022 w sprawie: organizacji w Polsce castingowych mistrzostw świata seniorów w 2023 roku
 • nr 71/IX/2022 w sprawie: zatwierdzenia zmiany miejsca i organizatora Mistrzostw Polski Teamów w dyscyplinie spinningowej
 • nr 72/IX/2022 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
 • nr 73/IX/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
 • nr 74/IX/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: poprawy stanu ekologicznego wód oraz współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego z organizacjami działającymi w obszarze ochrony środowiska

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 17 grudnia 2022 r.:

 • nr 75/XII/2022 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2023 r.
 • nr 76/XII/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 77/XII/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
 • nr 78/XII/2022 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2023r.
 • nr 79/XII/2022 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
 • nr 80/XII/2022 w sprawie: uchylenia Regulaminu Premiowania Pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 81/XII/2022 w sprawie: uchylenia Uchwał Zarządu Głównego PZW
 • nr 82/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Wierzbica, uregulowanej w księdze wieczystej WA1L/00020988/8 na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na podstawie umowy darowizny
 • nr 83/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Łagiewniki Nowe, uregulowanej w księdze wieczystej LD1G/00052250/4 na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na podstawie umowy darowizny
 • nr 84/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Świętajno, uregulowanej w księdze wieczystej OL1S/00017791/9 na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na podstawie umowy darowizny
 • nr 85/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Mojtyny, uregulowanej w księdze wieczystej OL1M/00007889/5 na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na podstawie umowy darowizny
 • nr 86/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Mojtyny, uregulowanej w księdze wieczystej OL1M/00001307/0 na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na podstawie umowy darowizny
 • nr 87/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Lubosz, gmina Kwilcz, uregulowanej w księdze wieczystej PO2A/00032539/6, stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, na podstawie umowy sprzedaży.
 • nr 88/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej
 • nr EL1E/00029324/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na podstawie umowy darowizny
 • nr 89/XII/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny objęty księgą wieczystą numer GD1I/00028683/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą GD1I/00027855/8, na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu na podstawie umowy darowizny
 • nr 90/XII/2022 w sprawie: uchwalenia Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW
 • nr 91/XII/2022 w sprawie: zmiany części 1 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW
 • nr 92/XII/2022 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza imprez krajowych  i międzynarodowych w dyscyplinach wędkarskich PZW na 2023 r.
 • nr 93/XII/2022 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW Mazowieckiego w Warszawie
 • nr 94/XII/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
 • nr 95/XII/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2022 r.

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 marca 2023 r.:

 • nr 1/III/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 2/III/2023 w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 3/III/2023 w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 4/III/2023 w sprawie: zmian w Radzie ds. młodzieży Zarządu Głównego PZW
 • nr 5/III/2023 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 6/III/2023 w sprawie: zasad i przepisów postępowania mediacyjnego w zakresie sporów majątkowych między Okręgami PZW
 • nr 7/III/2023 w sprawie: wyboru mediatora w postępowaniu mediacyjnym w zakresie sporów majątkowych między Okręgami PZW
 • nr 8/III/2023 w sprawie: zmiany Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW
 • nr 9/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Mazurskie Morze”
 • nr 10/III/2023 w sprawie: wprowadzenia  Regulaminu Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 11/III/ 2023 w sprawie: wprowadzenia  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 12/III/2023 w sprawie: uchylenia Uchwał Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 13/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr TR1T/00000241/7 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, na podstawie umowy darowizny
 • nr 14/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr TR1T/00000242/4 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, na podstawie umowy darowizny
 • nr 15/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr KR1P/00087679/8 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, na podstawie umowy darowizny
 • nr 16/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr KR1H/00008017/5 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, na podstawie umowy darowizny
 • nr 17/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1M/00037090/6 na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, na podstawie umowy darowizny
 • nr 18/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr PO1L/00035748/9, stanowiącej mienie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, na podstawie umowy sprzedaży.
 • nr 19/III/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr JG1B/00031979/9, stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy
 • nr 20/III/2023 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
 • nr 21/III/2023 w sprawie: organizacji Kongresu CIPS w Polsce w Krakowie w 2025 roku                                    
 • nr 22/III/2023 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie  Spławikowym Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu – Francja 2023
 • nr 23/III/2023 w sprawie: zmiany Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW
 • nr 24/III/2023 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bielsku-Białej, Chełmie, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Krakowie, Krośnie, Legnicy, Olsztynie, Nadnoteckiego, Poznaniu, Tarnowie, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 maja 2023 r.:

 • nr 25/V/2023 w sprawie: zmiany ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego  i powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW
 • nr 26/V/2023 w sprawie: zmiany zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 27/V/2023w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 28/V/2023 w sprawie: ustalenia składu komisji Rady ds. Młodzieży Zarządu Głównego PZW
 • nr 29/V/2023 w sprawie: zmiany uchwały nr 12/V/2022 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
 • nr 30/V/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 31/V/2023 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na II półrocze 2023 r.
 • nr 32/V/2023 w sprawie: aktualizacji przeniesionych danych w nowym portalu WWW Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 33/V/2023 w sprawie: modernizacji, rozwoju, integracji, wdrożenia, uruchomienia aplikacji „wedkarz.pzw.pl” w nowym portalu WWW  dla Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 34/V/2023 w sprawie: zmiany Uchwały nr 367/IX/2021 ZG PZW z dnia 18 września 2021 r. poprzez dodanie do niej załącznika
 • nr 35/V/2023 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2022 rok
 • nr 36/V/2023 w sprawie: przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2022 rok
 • nr 37/V/2023 w sprawie: zatwierdzenia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
 • nr 38/V/2023 w sprawie: zatwierdzenia nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
 • nr 39/V/2023 w sprawie: przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2022 rok
 • nr 40/V/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu
 • nr 41/V/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku
 • nr 42/V/2023 w sprawie: organizacji w Polsce zawodów Rzutowego Pucharu Świata  2023   Finał  Pucharu Świata Seniorów i Juniorów Szamotuły 2023
 • nr 43/V/2023 w sprawie: zmiany składu kadry PZW w dyscyplinie rzutowej mężczyzn
 • nr 44/V/2023 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Spławikowym U20, U25, Portugalia 2023
 • nr 45/V/2023 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Kobiet w Wędkarstwie  Spławikowym – Serbia 2023
 • nr 46/V/2023 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Wędkarstwie  Rzutowym – Bychawa, Polska 2023
 • nr 47/V/2023 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie  Karpiowym – Francja 2023
 • nr 48/V/2023 w sprawie: nadania stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
 • nr 49/V/2023 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
 • nr 50/V/2023 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bydgoszczy, Ciechanowie, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Nowym Sączu, Sieradzu, Szczecinie, Toruniu i Zamościu

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 czerwca 2023 r.:

 • nr 51/VI/2023 w sprawie: zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Zarządu Głównego PZW oraz Prezydium Zarządu Głównego PZW w trybie zdalnym lub hybrydowym i przeprowadzenia głosowania w trakcie posiedzenia ZG PZW i Prezydium ZG PZW w trybie zdalnym lub hybrydowym
 • nr 52/VI/2023 w sprawie: odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW
 • nr 53/VI/2023 w sprawie: aktualizacji przeniesionych danych w nowym portalu WWW Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 54/VI/2023 w sprawie: nagród dla pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 55/VI/2023 w sprawie: rozszerzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie rzutowym juniorek i juniorów, Czechy 2023
 • nr 56/VI/2023 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie surfcastingowym, Włochy 2023
 • nr 57/VI/2023 w sprawie: udziału Isabelli Weimann w Mistrzostwach Świata w wędkarstwie surfcastingowym kobiet, Włochy 2023
 • nr 58/VI/2023 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym Teamów z łodzi, Łotwa 2023
 • nr 59/VI/2023 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 3 września 2023 r.:

 • nr 60/IX/2023 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
 • nr 61/IX/2023 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW
 • nr 62/IX/2023 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW
 • nr 63/IX/2023 w sprawie: zmiany Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW
 • nr 64/IX/2023 w sprawie: uchylenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW nr 18/P/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
 • nr 65/IX/2023 w sprawie: aktualizacji przeniesionych danych w nowym portalu WWW Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 66/IX/2023 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2024 r.
 • nr 67/IX/2023 w sprawie: opracowania założeń do budżetu na 2024 r.
 • nr 68/IX/2023 w sprawie: wprowadzenia do ksiąg rachunkowych nieruchomości położonej w miejscowości Łopuszna będącej własnością Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
 • nr 69/IX/2023 w sprawie: wprowadzenia wzoru zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
 • nr 70/IX/2023 w sprawie: zatwierdzenia sędziów klasy krajowej do egzaminu na klasę międzynarodową
 • nr 71/IX/2023 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Siedlcach, Słupsku, Wrocławiu i Opolu

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 września 2023 r.:
- nr 72/IX/2023 w sprawie: sfinansowania dodatkowych kosztów w ramach zawartej Umowy nr 00001-6520.16-OR1400001/22/23 zawartej w dn. 06-07-2023 r. dotyczącej Konferencji z  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
- nr 73/IX/2023 w sprawie: refundacji Okręgom PZW kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach „Festiwal Wędkarski 2023”

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 5 października 2023 r.:
- nr 74/X/2023 w sprawie: przyjęcia projektu zmian w treści Statutu PZW opracowanym przez Komisję Statutową Zarządu Głównego PZW
- nr 75/X/2023 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w sprawie zmian w treści Statutu PZW oraz zmiany treści Uchwał XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 kwietnia  2022 r. tj.: Uchwały w sprawie: kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026 odnoszącej się do działu: D. W zakresie budżetu i majątku Związku w rozdz. I, ust. 1, 2, 3, 5, 7 ppkt a), 9, 10, 11, 12, rozdz. II ust. 1, 2 oraz w § 2 Uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, pełniącym funkcje społeczne lub wykonującym zlecone zadania statutowe
- nr 76/X/2023 w sprawie: projektu Regulaminu i projektu Porządku Obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w sprawie zmian w Statucie PZW oraz zmiany Uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 kwietnia  2022 r. w sprawie: kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
- nr 77/X/2023 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie: prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w kontaktach wewnątrzzwiązkowych
- nr 78/X/2023 w sprawie: zmiany Budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2023 r.
- nr 79/X/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 10 listopada 2023 r.:
- nr 80/XI/2023 w sprawie: przyjęcia projektu zmian treści Statutu PZW opracowanego przez Komisję Statutową Zarządu Głównego PZW
- nr 81/XI/2023 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w sprawie zmian treści Statutu PZW oraz zmiany treści uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026 w dziale D (pt. „W zakresie budżetu i majątku Związku”) w rozdz. I ust. 3.
- nr 82/XI/2023 w sprawie: projektu Regulaminu i projektu Porządku Obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w sprawie zmian treści Statutu PZW oraz zmiany treści uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026 w dziale D (pt. „W zakresie budżetu i majątku Związku”) w rozdz. I ust. 3.

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 grudnia 2023 r.:
- nr 83/XII/2023 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 84/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2024 r.
- nr 85/XII/2023 w sprawie: przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Głównego PZW
- nr 86/XII/2023 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego PZW
- nr 87/XII/2023 w sprawie: zmiany składu Komisji Zarządu Głównego PZW ds. cyfryzacji  
- nr 88/XII/2023 w sprawie: wykładni przepisów Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 89/XII/2023 w sprawie: zmiany wzoru danych niezbędnych do tworzenia bazy danych w Centralnej Bazie Danych PZW
- nr 90/XII/2023 w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki na jeziorach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
- nr 91/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2024 r.
- nr 92/XII/2023 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 93/XII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, uregulowanej w księdze wieczystej JG1J/00000070/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze na podstawie umowy darowizny
- nr 94/XII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, uregulowanej w księdze wieczystej LE1Z/000032613/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze na podstawie umowy darowizny
- nr 95/XII/2023 w sprawie: uchylenia Uchwały Zarządu Głównego PZW
- nr 96/XII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położonej w miejscowości Borowa Wieś, uregulowanej w księdze wieczystej KA1M/00052405/2 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach na podstawie umowy darowizny
- nr 97/XII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wójtostwo, gmina Pobiedziska, uregulowanej w księdze wieczystej PO1G/00042151/4, stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, na podstawie umowy sprzedaży.
- nr 98/XII/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Naczelnemu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 99/XII/2023 w sprawie: wyrażenia zgody dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach na zakup narybku węgorza
- nr 100/XII/2023 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 101/XII/2023 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 102/XII/2023 w sprawie: zmiany Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW
- nr 103/XII/2023 w sprawie: powołania trenera kadry Polskiego Związku Wędkarskiego w dyscyplinie wędkarstwa muchowego w kategorii juniorów
- nr 104/XII/2023 w sprawie: powołania kadr PZW na 2024 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego
- nr 105/XII/2023 w sprawie: ustalenia składów osobowych reprezentacji PZW na mistrzostwa świata i Europy
- nr 106/XII/2023 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW Mazowieckiego w Warszawie
- nr 107/XII/2023 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 108/XII/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2023 r.

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte w styczniu 2024 r.:

- z dnia 22 stycznia 2024 r.:

- nr 1/I/2024 w sprawie: zasad rozegrania zawodów z cyklu Mistrzostw Polski w 2024 roku
w dyscyplinie podlodowej oraz zwolnienia z opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb zawodników startujących w I edycji Mistrzostw Polski w dniach 26–28 stycznia 2024 roku

- z dnia 27 stycznia 2024 r.:

- nr 2/I/2024 w sprawie: odwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW
w sprawie zmian treści Statutu PZW oraz zmiany treści uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026 w dziale D (pt. „W zakresie budżetu i majątku Związku”) w rozdz. I ust. 3.
- nr 3/I/2024 w sprawie: prowadzenia centralnej ewidencji członków PZW w aplikacji www.wedkarz.pzw.pl
- nr 4/I/2024 w sprawie: przeprowadzenia audytu 42 Spławikowych Klubowych Mistrzostw Świata organizowanych przez Okręg PZW w Opolu - Kluczbork 2023
- nr 5/I/2024 w sprawie: powołania Zespołu Zarządu Głównego PZW do prac nad zmianami do ustawy o rybactwie śródlądowym
- nr 6/I/2024 w sprawie: zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Feederowym, Hiszpania 2024
- nr 7/I/2024 w sprawie: zmiany Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW w dyscyplinie podlodowej
- nr 8/I/2024 w sprawie: zmiany Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW w dyscyplinie surfcastingowej
- nr 9/I/2024 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 23 marca 2024 r.:
- nr 10/III/2023 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 11/III/2023 w sprawie: zmiany planu pracy Komisji organizacyjnej Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026
- nr 12/III/2024 w sprawie: rozwoju, integracji, wdrożenia  aplikacji „wedkarz.pzw.pl” w nowym portalu WWW  dla Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 13/III/2023 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Polskiego Związku Wędkarskiego do Federacji Użytkowników Wód i Akwakultury
- nr 14/III/2024 w sprawie: przystąpienia Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego do Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027”
- nr 15/III/2024 w sprawie: zmiany Regulaminu Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 16/III/2024 w sprawie: zmiany uchwały nr 105/XII/2023 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie ustalenia składów osobowych reprezentacji PZW na Mistrzostwa Świata i Europy
- nr 17/III/2024 w sprawie: organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w dyscyplinie muchowej w 2024 roku
- nr 18/III/2024 w sprawie: zmiany części 2 i 10 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW – Regulaminy dotyczące spraw sędziowskich
- nr 19/III/2024 w sprawie: zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym brzegowym, Bośnia 2024
- nr 20/III/2024 w sprawie: zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy w wędkarstwie muchowy seniorów, Polska 2024
- nr 21/III/2024 w sprawie: zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie rzutowym mężczyzn i kobiet, Hiszpania 2024
- nr 22/III/2024 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 23/III/2024 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sieradzu, Tarnobrzegu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Mazowieckiego w Warszawie

- nr 24/IV/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany terminarza posiedzeń Zarządu ZG PZW na I półrocze 2024 r.

 

Uchwały

 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27.04.2022

  • 0.12 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 czerwca 2022 r.

  • 0.25 MB
 • Uchwała nr 45/VII/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 września 2022 r.

  • 0.18 MB
 • Uchwała ZG PZW nr 74/IX/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: poprawy stanu ekologicznego wód oraz współpracy PZW z organizacjami działającymi w obszarze ochrony środowiska

  • 0.04 MB
 • Uchwały ZG PZW z 24.09.22 dot. składki i budżetu na 2023 r.

  • 0.38 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 17 grudnia 2022 r.

  • 0.17 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 marca 2023 r.

  • 0.18 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 maja 2023 r.

  • 0.17 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 czerwca 2023

  • 0.07 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 3 września 2023 r.

  • 0.42 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 września 2023 r.

  • 0.04 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 5 października 2023 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 grudnia 2023 r.

  • 0.07 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 stycznia 2024.docx

  • 0.01 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27.01.24

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 23 marca 2024 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwała ZG PZW nr 24/IV/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany terminarza posiedzeń Zarządu ZG PZW na I półrocze 2024 r.

  • 0.02 MB

Menu