Polski Związek Wędkarski

Posiedzenie Zespołu ds. śródlądowej gospodarki rybackiej i wędkarskiej z udziałem PGW Wody Polskie

W dniu 19.03.2024r. z inicjatywy Zespołu ds. śródlądowej gospodarki rybackiej i wędkarskiej i udziale Sekretarza Stanu w MRiRW Jacka Czerniaka w siedzibie Wód Polskich odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Prezes PGW WP Joanna Kopczyńska, Przemysław Koperski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektorzy Departamentu Rybołówstwa w MRiRW oraz Dyrektorzy Departamentów PGW WP. 

Zespół doradczy przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowany był przez Przewodniczącego kol. Jakuba Roszuka, Beatę Olejarz Prezesa ZG PZW, Agnieszkę Napiórkowską - Krzebietke Z-ce Dyrektora IRŚ, Andrzeja Abramczyka Wiceprezesa ZPRyb oraz Jerzego Czyżaka Prezesa PTRyb.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z korzystaniem z wód w obwodach rybackich oraz standaryzacji procedur we wszystkich Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.
Zarówno ze strony Ministerstwa Rolnictwa, jak i Ministerstwa Infrastruktury padły deklaracje, że będą ogłaszane konkursy na obwody rybackie, które obecnie pozostają we władaniu PGW WP, a co wiąże się również z zakończeniem projektu Wód Polskich pt. "Nasze Łowiska". 

W trakcie spotkania powołano Zespół roboczy przy PGW WP ds. rybackiego korzystania z obwodów rybackich, w skład którego wejdą pracownicy administracji i strona społeczna, w tym przedstawiciele PZW.
Zespół roboczy został powołany i zatwierdzony przez wszystkie strony, a wiodącą instytucją będą Wody Polskie. Zespól ten w pierwszej kolejności zajmie się wypracowaniem m.in. jednolitych zasad dot. użytkowania obwodów rybackich oraz procedur zwianych z wydawaniem pozwoleń wodno-prawnych.

Rozmawiano również o konieczności podjęcia wspólnych działań zmierzających do ograniczenia populacji ptaków rybożernych na wodach będących własnością Skarbu Państwa, a także jakże istotnej kwestii wsparcia i promocji zawodu ichtiologa na poziomie zarówno szkół średnich, jak i wyższych. 

[JR/MM]