O rzekach, kryzysie klimatycznym i transporcie wodnym w Sejmie RP

W dniu 12.04.2024 odbyło się posiedzenie Sejmowej Podkomisji stałej ds. Żeglugi Śródlądowej, w której uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego PZW.

Tematem posiedzenia były perspektywy rozwoju w Polsce śródlądowych dróg wodnych w kontekście, kryzysu klimatycznego oraz innych czynników mających istotny wpływ na rozwój transportu wodnego rekreacji i turystyki. 

Z przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury informacji wynika, że działania będą skupione przede wszystkim wokół obecnie wykorzystywanych do żeglugi fragmentów Odry i Wisły. 

Znacznie większe znaczenie będzie też nadane turystyce i rekreacji jako formie użytkowania dróg wodnych i dostosowywaniu ich do tego celu. 
 

[BW/MM]