Polski Związek Wędkarski

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. śródlądowej gospodarki rybackiej i wędkarskiej i PGW Wody Polskie

W dniu 16.04.2024 r. w siedzibie Wód Polskich odbyło się posiedzenie Zespołu ds. śródlądowej gospodarki rybackiej i wędkarskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele kierownictwa PGW Wody Polskie, Departamentu Rybołówstwa MRiRW, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Związku Producentów Ryb. W pracach zespołu uczestniczy kol. Beata Olejarz Prezes ZG PZW.
Było to kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z korzystaniem z wód w obwodach rybackich oraz standaryzacji procedur we wszystkich Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.
Zagadnienia, które zostały przedstawione przez członków Zespołu kierownictwu PGW Wody Polskie dotyczyły m.in.:
- ogłaszania przez Dyrektorów RZGW konkursów na użytkowanie obwodów rybackich, 
- wygaszenia programu „Nasze Łowiska”, 
- weryfikacji pod kątem prawnym wydanych do tej pory Zarządzeń Prezesa Wód Polskich,
- zastosowania jednolitego wzoru umowy na użytkowanie obwodów rybackich we wszystkich RZGW w kraju z jednoczesnym aneksowaniem podpisanych już umów,
- wsparcia instytucjonalnego w działaniach ograniczających populację kormoranów i innych ptaków rybożernych na wodach użytkowanych wędkarsko i rybacko,
- konieczności wydłużenia okresów użytkowania obwodów rybackich. 
Zaproponowano również, aby wszelkie działania, takie jak prace melioracyjne czy regulacje przepływów na ciekach były konsultowane z użytkownikami rybackimi. Propozycja ta została pozytywnie przyjęta przez Prezesa Wód Polskich z jednoczesną deklaracją wystosowania odpowiednich wytycznych do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP.
Ponadto zgłoszono, aby wypracować jednolite zasady postępowania w sytuacji wystąpienia w wyniku niekorzystnych warunków środowiskowych masowego śnięcia ryb. 

[JR/MM]