Polski Związek Wędkarski

W sprawie Odry rozmawiano w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

28 marca br. Prezes Zarządu Głównego kol. Beata Olejarz i kol. Andrzej Świętach Prezes Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu oraz Prof. dr hab. Bogdan Wziątek Przewodniczący Rady Naukowej ZG PZW, kol. Jakub Roszuk Dyrektor Biura ZO PZW w Opolu i kol. Robert Suwada Dyrektor Biura ZO PZW we Wrocławiu, na zaproszenie Urszuli Zielińskiej Sekretarza Stanu w MKiŚ uczestniczyli w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na rzece Odrze. Również Prezesi i Dyrektorzy Biur ZO „nadodrzańskich” mieli możliwość uczestniczenia w formie wideokonferencji.

Głównym celem prac utworzonego Zespołu jest wypracowanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających czynniki sprzyjające powstaniu toksycznych zakwitów „złotej algi”. 

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o umożliwieniu odtworzenia naturalnej populacji ryb w Odrze oraz dogodnych warunków dla ich rozrodu. Rozmawiano również o tym, jak ważną rolę odgrywają środki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na odbudowę ekosystemu rzeki Odry. Poruszono również kwestię dotyczącą ustawy o rewitalizacji rzeki Odry i o jej skutkach.

Nawiązana w tym zakresie współpraca strony rządowej i społecznej ma zapewnić wypracowanie strategii dla bezpieczeństwa środowiskowego odrzańskich ekosystemów.
O kolejnych spotkaniach i podjętych działaniach będziemy informować.

[AF/MM]