Polski Związek Wędkarski

Komunikat nr 1 – 2 tura Mistrzostw Okręgu PZW Opole 2024 w Wędkarstwie Spinningowym z Brzegu

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2024, w dniu 30.06.2024 r. na rzece Odrze w miejscowości Chróścice, rozegrana zostanie 2 tura Mistrzostw Okręgu PZW Opole w Wędkarstwie Spinningowym z Brzegu.

Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie” zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego część 6”  –  Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym z BRZEGU, Rozdział XII „ZAWODY z Brzegu Wariant nr 2 (trzy tury)” – strona 15.

 

Teren Zawodów: rzeka Odra w Chróścicach powyżej śluzy.

Zawody odbędą się po obu stronach rzeki, dla każdego brzegu przypisany będzie jeden sektor.
 

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategorii seniorów i juniorów.

Zbiórka zawodników do godz. 6:30 w Chróścicach koło śluzy – dojazd oznakowany.

     

Zgodnie z uchwałami ZO z dnia 24.02.2024 r. nr 6 i 36, od uczestników będą pobierane opłaty startowe.   Opłatę startową w wysokości 60,00 złotych od zawodnika i 30,00 zł od osoby towarzyszącej, należy dokonać poprzez przelew bankowy (mogą wpłacać zarówno koła/kluby jak i indywidualnie sami zawodnicy) na konto: Santander Bank Polska S.A.   62 1090 2138 0000 0001 5699 5894

najpóźniej do dnia 28 czerwca b.r. W tytule przelewu należy podać datę i nazwę zawodów oraz nazwiska zawodników, a jednocześnie zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie elektronicznej na adres e-mail: sport@pzw.opole.pl poprzez podanie imienia i nazwiska zawodnika (z numerem telefonu), trenera, osoby towarzyszącej, za których dokonywana jest wpłata oraz nazwę koła/klubu. W przypadku zgłoszenia juniora, należy podać datę urodzenia.

Po tym terminie lista uczestników ukaże się na stronie internetowej Okręgu PZW.

Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska oraz wizerunku w relacjach z zawodów i na publikowanej liście startowej.

Juniorzy startujący w zawodach mogą wędkować wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna (nie wędkującego) oraz mieć założone kamizelki ratunkowepod rygorem dyskwalifikacji / nie dopuszczenia do zawodów /!!! Ponadto muszą przedstawić w biurze zawodów zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo w zawodach.

 

WAŻNE INFORMACJE REGULAMINOWE:

- zawody organizowane będą przy pomocy aplikacji,

- pomiar złowionych ryb odbywać się będzie na ponumerowanych miarach przypisanych do każdego zawodnika,

- weryfikacja ryb wpisanych do karty startowej odbywać się będzie na podstawie zdjęcia ryby ułożonej na rozciągniętej miarce – zdjęcie wykonuje sam zawodnik, stąd

konieczność posiadania przez zawodnika telefonu z aparatem w celu korzystania z aplikacji, wykonania i przesłania zdjęcia,

- po wykonaniu zdjęcia, rybę należy wpisać do karty startowej,

- ryby przedstawione na nieczytelnych zdjęciach, z niewidoczną skalą pomiarową i niewłaściwie ułożone nie będą klasyfikowane,

- ze względu na ograniczoną ilość obsługi sędziowskiej, sędziowie w sektorach sprawować będą jedynie funkcję obserwatorów i rozjemców w sprawach spornych.

 

 

Harmonogram zawodów:

do godz. 6:30 przyjmowane będą zgłoszenia

Uwaga!!! Każdy zawodnik potwierdza swoje uczestnictwo w sekretariacie zawodów własnoręcznym podpisem okazując legitymację członkowską z opłaconą składką członkowską na 2024 rok

6:30 - zbiórka zawodników, otwarcie zawodów

6:45 - losowanie numerów startowych i sektorów

7:00 - 1 sygnał – wyjście na sektory

7:30 - 2 sygnał – rozpoczęcie wędkowania

13:30 - 3 sygnał – zakończenie łowienia

obowiązek zdania kart startowych i miar – do godz. 14:00   

14:00 - obliczanie wyników - ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów.

 

Organizator zawodów w zależności od warunków zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie i regulaminie zawodów.

 

Przypominamy: zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie w czasie trwania zawodów środków zmniejszających tę dyspozycję. 

WYJAŚNIENIE: 

 Punktacja i zdjęcia złowionych ryb będzie publikowana w aplikacji WhatsApp stąd konieczność posiadania przez zawodnika telefonu z aparatem i dostępem do Internetu mobilnego wraz z zainstalowaną aplikacją WhatsApp.

Na odprawie technicznej przed turą zawodów każdy z zawodników otrzyma przypisaną mu miarkę. Po złowieniu ryby, która podlega punktowaniu, zawodnik umieszcza ją na prawym boku na miarce w taki sposób, aby pyszczek ryby dotykał zderzaka miary, a ogon znajdował się na wyskalowanej części miarki umożliwiając odczytanie wymiaru ryby.

Prezentacja ryby i przytrzymanie jej na miarce dopuszczalne jest przy użyciu maksymalnie dwóch palców jednej dłoni. Palce muszą leżeć na rybie luźno nie przyciskając jej na siłę do miary. Palce powinny się znajdować tylko i wyłącznie na tułowiu fotografowanej ryby (pod żadnym pozorem nie na płetwie ogonowej i nie na głowie pomiędzy pyszczkiem a pokrywą skrzelową).

W takiej pozycji zawodnik wykonuje z góry fotografię ryby (należy unikać fotografowania pod kątem) z uwidocznieniem opisu skali określającej długość ryby.

Następnie wykonane zdjęcie należy wysłać do komisji sędziowskiej na otrzymany wcześniej nr telefonu. Tylko uprawnieni administratorzy grupy utworzonej w aplikacji dla tych zawodów, będą mieli możliwość publikacji zdjęć i pisania komentarzy, a wszyscy zalogowani będą mogli na bieżąco śledzić wyniki i zdjęcia. Kod dostępu do aplikacji zostanie udostępniony zawodnikom na odprawie technicznej.

Można przesłać tylko jedno zdjęcie każdej ryby. Kilkukrotne wysyłanie zdjęcia tej samej ryby będzie traktowane jako próba oszustwa i będzie skutkowało dyskwalifikacją. Powtórne wysłanie zdjęcia tej samej ryby jest możliwe tylko po informacji od sędziego, że wcześniej otrzymane zdjęcie jest niewyraźne. Na przedstawionym zdjęciu musi znajdować się numer miary zawodnika. Po wykonaniu zdjęcia i potwierdzeniu przez komisję sędziowską, rybę należy wpisać do otrzymanej karty startowej i uwolnić w dobrej kondycji.

Wykonanie zdjęcia ryby musi odbyć się natychmiast po jej złowieniu.

Komisja sędziowska może poprosić o nadesłanie do weryfikacji innego zdjęcia ryby, więc może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowego zdjęcia.

Wskazane jest posiadanie siatki do przetrzymywania złowionej ryby do momentu otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania ryby przez komisję sędziowską.

Od momentu złowienia, do wypuszczenia, ryba musi być traktowana ze szczególną ostrożnością.

Ryba nie zostanie zaliczona do punktacji, jeżeli:

  • zdjęcie jest niewyraźne (nie można odczytać wymiaru ryby),
  • na zdjęciu niewidoczny jest numer miary,
  • ryba została niewłaściwie umieszczona na miarce
  • miara nie została w pełni wyprostowana.

 

Pliki do pobrania

  • komunikat-2-tura-mo-spinn-chroscice-30062024.pdf

    • 0.14 MB